Lydnad startklass och klass 1

FULLBOKAD!

På denna kursen lägger vi grunderna för att kunna tävla i startklass samt även träna för klass 1. Vi kommer att träna på momenten i de båda klasserna och målet med kursen är att deltagarna ska kunna tävla i startklass samt ha goda kunskaper för träning inför klass 1.

Förkunskaper: Kurs ”Grunder för tävlingshunden” eller motsvarande = hunden ska kunna gå fot åtminstone korta sträckor, kunna utföra sitt-, ligg- och ståpositioner, sitta kvar när föraren lämnar etc. Vi kommer att jobba både med och utan koppel så din hund behöver kunna jobba lös med andra hundar i närheten. Har du en störningskänslig hund går det naturligtvis bra, du sätter själv målen för vad ni ska klara, men om du har en reaktiv hund kommer det att bli svårt för alla då lokalen har begränsad yta. I ett sånt fall är privat träningstid ett bättre alternativ.

Plats: Olseröds hundcenter

Instruktör: Åsa Alfred

Tid: Onsdagar 18.30-20.30 varannan vecka, totalt 6 tillfällen med start 23 oktober 2019
(23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12 och 15/1)

Pris: 1850 kr

Anmälan sker genom mail till kurs@olserodshundcenter.se

Uppge:

  • Vilken kurs det gäller
  • Förarens namn, adress och telefonnummer
  • Hundens namn, ras och ålder

Obs! Max 5 deltagare, vid färre än 3 anmälda kommer kursen att ställas in.

Bekräftelse om du fått en plats på kursen samt faktura skickas ut via mail. Du är inte garanterad plats förrän fakturan är betald. Obs att fakturan ska vara betald innan kursstart!

Vid återbud pga skada/sjukdom hos hund eller förare återfås kursavgiften förutsatt att återbud lämnas innan kursstart samt att giltigt veterinär- eller läkarintyg kan uppvisas.

Deltagande på kurs sker på eget ansvar och deltagare är ansvarig för ev skador som deltagaren eller dennes hund orsakar. Deltagare ansvarar själv för att de själv och hunden är tillräckligt försäkrade.

Strikt hundägaransvar gäller och hunden ska vara vaccinerad enligt SKKs rekommendationer.